24/7 bereikbaar

binnen 2 uur ter plaatse

afspraak is afspraak

transparante tarieven

Hoewel bij het gereedmaken van deze Website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. EHBS Bouwherstel is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Website.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van de EHBS Bouwherstel Website berusten bij EHBS Bouwherstel of bij haar toeleveranciers. Onder Website wordt verstaan de homepage met vervolgpagina’s, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of andere voor webbrowsers interpreteerbaar materiaal die thans te benaderen zijn via het internetadres https://www.ehbsbouwherstel.nl Alle rechten van en op logo’s, beeldrechten en portretrechten rusten bij de betreffende rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EHBS Bouwherstel of haar toeleveranciers tekst, beeld, geluid en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media en/of op andere wijze op te slaan en/of te verspreiden en/of te verveelvoudigen.

 

Bepaalde verwijzingen (links) in deze Website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover EHBS Bouwherstel geen controle heeft. EHBS Bouwherstel draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op die servers.